ติดต่อเรา

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)


ที่ตั้ง 111 ซอย เคหะร่มเกล้า 29

แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง

กรุงเทพมหานคร 10520

โทรติดต่อ 02 115 2222

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107565000158


แผนที่