ขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง

บมจ. เคหะสุขประชา เปิดให้ ขั้นทะเบียน ผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อร่วมดำเนินการก่อสร้าง


“บ้านพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ


หลักเกณฑ์พิจารณา

  • เป็นบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่จดทำเบียนในจังหวัดนั้นๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคนั้น ระยะทางไม่เกิน 200 กม.
  • มีผลงานที่เคยก่อสร้าง มาแสดงประกอบไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีฐานะทางการเงิน และงบการเงินที่ดี
  • ทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท
  • ไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการทำงาน


ช่องทางติดต่อสื่อสาร (หลังขึ้นทะเบียน)