บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน)
Keha Sukpracha Public Company Limited


สร้างบ้าน สร้างเศรษฐกิจ

เพื่อชีวิตสุขประชา

เปิดขึ้นทะเบียน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ในท้องถิ่น

ต้องการเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี เพื่อสร้าง “บ้านพร้อมอาชีพ”

มาร่วมกันสร้างความสุข ให้คนไทยทุกจังหวัดทั่วประเทศ