ขึ้นทะเบียนที่ดิน

บมจ. เคหะสุขประชา ต้องการ เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี เพื่อสร้าง


“บ้านพร้อมอาชีพ” 100,000 หน่วย ใน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ


กรุงเทพฯ และปริมณฑล

  • ที่ดินขนาด 5-50 ไร่

ต่างจัดหวัด

  • ที่ดินขนาด 20-200 ไร่

หลักเกณฑ์พิจารณา

  • ทำเลดี การคมนาคมสะดวก
  • สาธารณูปโภคครบครัน
  • ติดถนนอย่างน้อย 1 ด้าน
  • น้ำไม่ท่วมขัง
  • เป็นที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง
  • ปลอดการจำนอง


ช่องทางติดต่อสื่อสาร (หลังขึ้นทะเบียน)